Türki̇ye’den Belçi̇ka’ya

ŞİRKET KURMAK VEYA ŞUBE AÇMAK

Türkiye'de aktif bir firmasınız ve ürün veya hizmetlerinizi Belçika'ya ve Belçika üzerinden

İDARİ YÖNETİM

Belçika'da bizim rehberliğimizde kurulmuş veya şuan faaliyette olan firmaların bütün idari

Pazar Arastirmasi

Ürününüze pazar mı arıyorsunuz? Hizmet sektöründesiniz de sektörünüze uygun bir iş mi

YATIRIMCILAR VE İŞÇİLER İÇİN OTURUM

Belçika'da yatırım yapan, ticari faaliyette bulunarak istihdama katkıda bulunan ve ekono

FİRMA ANALİZİ

Bütün dünya genelinde mahkemelerde dağlar gibi yığılan alacak davalarına baktığımızda

TEMSİL

Bir ürün veya hizmetinizi Belçika'da veya bazı AB ülkelerinde tanıtmak, bayilikler veya

FIRSATLAR

Belçika'da yatırım yapmak veya ticari faaliyetlerini Belçika'da sürdürmek isteyen işlet

Avrupa İşleri, AB Fonları ve Kredi Danışmanlığı

Aslan Consulting 2019'den beri AB işleri, AB fonları ve kredileri için danışman olarak resmen tanınmıştır.

Şİrket kurmak veya şube açmak

Türkiye’de aktif bir firmasınız ve ürün veya hizmetlerinizi Belçika’ya ve Belçika üzerinden AB ülkelerine açmak istiyorsunuz.

Bu ticari hedeflerinizi gerçekleştirmede Belçika’da kuracağınız şirket veya açacağınız şubenizin bilgilendirme aşamasından başlayarak kurulup aktif oluncaya kadar danışmanlık ve rehberlik ediyor ve şirketinizi kuruyor veya şubenizin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu aşamada ürün ve hizmet çeşitlerinize göre ticari faaliyetinize en uygun hukuki şekli şeçmenize yardımcı oluyor ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi veriyoruz.

(Bakınız : 3.1 İşletme Danışmanlığı)

İdari̇ yöneti̇m

Belçika’da bizim rehberliğimizde kurulmuş veya şuan faaliyette olan firmaların bütün idari yönetimlerini ofisimizde yapıyoruz.

Bu hizmetimiz firmaları başlangıç aşamasında çok yüklü personel giderlerinden ve bazı durumlarda ofis kirası ve sabit giderlerinden kurtardığı gibi bütün idari çalışmaların profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlar.

Bu durum Belçika’daki idari çalışmalar, yasalar hakkında hiç veya yetersiz bilgisi olan işletmeler için büyük bir avantaj sağlıyor ve durumları net bir şekilde Aslan Consulting tecrübesi il görme imkanı veriyor.

Bu hizmetimiz benzersiz bir hizmet olup işletmelerin çalışmalarında karşılarına çıkabilecek her konuyu kapsamaktadır.

(Baknız : 3.1 İdari Yönetim)

Pazar araştirmasi

Ürününüze pazar mı arıyorsunuz? Hizmet sektöründesiniz de sektörünüze uygun bir iş mi arıyorsunuz? Mevcut ürününüzle ilgili pazar araştırması mı yaptırmak istiyorsunuz? Belçika içinde ya da dışında birlikte çalışabileceğiniz bir partner mi arıyorsunuz?

Şirketimizin pazar araştırma departmanı bu konuda size en iyi hizmeti sunacaktır.

Yatirimcilar ve İşçİler İçİn oturum

Belçika’da yatırım yapan, ticari faaliyette bulunarak istihdama katkıda bulunan ve ekonomik anlamda katma değer sağlayan yatırımcı veya işletmeciler meslek kartı talebinde bulunabilir ve buna bağlı olarakta ticari faaliyetlerini daha iyi bir ortamda sürdürebilmek için oturum alabilirler.

Aynı zamanda Belçika’da faaliyette olan işletmeler faaliyet alanlarına göre nadir bulunan ve hiç bulunamayan meslek sahiplerini Belçika dışından işci olarak getirip işyerlerinde istihdam edebilirler.

Veya ihale ile geçici bir süre için iş almış şirketler Belçika’ya işcilerini getirebilirler.

Bütün bu çalışmalar için verdiğimiz hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Fi̇rma anali̇zi̇

Bütün dünya genelinde mahkemelerde dağlar gibi yığılan alacak davalarına baktığımızda mal veya hizmet sattığımız müşterilerimizi veya iş yapacağımız ticari partnerlerimizi daha yakından tanımamızın önemini ortaya koyar.

Bu bağlamda Belçika’da veya bazı AB ülkelerinde mal veya hizmet satacağınız müşterilerinizin veya ticari partnerlik yapamayı düşündüğünüz şirketlerin mali, hukuki ve ticari durumlarını, geçmişlerini sizler için araştırabiliriz.

Böyle bir çalışma sizin karşı tarafla çalışıp çalışmayacağınız veya güvenilir olup olmadıkları hakkında karar vermenizde çok yardımcı olacak ve aynı zamanda alacağınız rizikoyu azaltacak veya engelleyecektir.

Temsi̇l

Bir ürün veya hizmetinizi Belçika’da veya bazı AB ülkelerinde tanıtmak, bayilikler veya distiribütörlükler vermek, bunların satışlarını gerçekleştirmek vs istiyorsanız sizleri Belçika merkezli temsil edebiliriz.

Bize vereceğiniz temsil yetkisi ile adınıza görüşmeler yapabilir, toplantılar tertip edebilir, gerekli olan çalışmaların altyapılarını hazırlayabilir, ön anlaşmalarını vs yapabiliriz.

Firsatlar

Belçika’da yatırım yapmak veya ticari faaliyetlerini Belçika’da sürdürmek isteyen işletmeler için çok farklı alanlarda fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlar mali veya ticari olabildiği gibi teşvik şeklinde de olabilmektedir. Aktif olduğunuz sektörlere göre mevcut fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Aynı zamanda Türkiye’den Belçika’ya gelerek Türk ürün ve markalarının tanıtılmasından dolayı belli bazı destekler alabilirsiniz. Bu konularda da size yardımcı olabilir, danışmanlık hizmeti verbiliriz.

Avrupa İşleri, AB Fonları ve Kredi Danışmanlığı

Şirketimiz 2019’dan itibaren Avrupa Birliğinden AB işleri, Fonları ve Kredileri konusunda danışman firma olarak akreditasyona sahiptir.

 

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

AB’nin hibe ve kredi verdiği her ülkede resmi kurum ve kuruluşlara, belediyelere, üniversitelere, vakıflara vs. proje danışmanlığı hizmeti veriyor ve proje analizi yapıyoruz.

Temel başlıklar halınde AB bünyesinde hibe ve kredi başvurusu yapılacak konular: (başlıklar dönemlere göre farklılıklar gösterebilmektedir)

 • İmar planlarını ve ruhsat süreçlerini daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması projesi.
 • Şehirlerin Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Genişletilmesiyle Birlikte Atık Su Arıtma Tesisinin Kurulması
 • Şehirlerin Caddelerin Rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi
 • Kentsel Gelişim Projesi (göç edenlerin sosyal yaşamlarının, mevcut eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kentlilik bilincinin oluşması ve işgücü kapasitesinin artırılması.
 • Belediyeler Spor yoluyla ve/veya Fiziksel ve sanatsal uygulamalar yoluyla Bölgenin sosyal gelişimini – üretim ve ticaret alanlarında sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi ve artırılması.
 • Belediye sınırları içinde yaşayan erkek ve kadın işsizlerin mesleki ve girişimcilik niteliklerini geliştirme eğitim projesi.
 • Belediyeler Avrupa’nın kadın girişimciliği konusundaki deneyimlerinden faydalanarak, iş piyasasında içinde kadın girişimciliğinin artırılması projesi.
 • Sosyal, ekonomik, eğitsel veya coğrafi engellerle karşılaşan, imkânı kısıtlı gençlerin başka ülkede gönüllü hizmette bulunması, gençlerin aktif vatandaşlığının güçlendirilmesi
 • Yaşlıları korumak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve iyileştirme hizmetleri geliştirmek.
 • 0-24 yaş arası fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dâhil etmek amacıyla bir Aktif Yaşam Merkezi kurulması projesi.
 • Yerel yönetim karar organlarına iletilmesini içerme amaçı ile belediyelerin mücavir alanlarda yapılacak alt ve üstyapı yatırım çalışmaları
 • Sağlık Turizmi
 • Avrupa ülkeleri ve geri kalmış ülkelerde güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi
 • Tarım, Hayvancılık, Sağlık, AR – GE çalışmaları (Eğitim, İT, Sağlık ve Teklonoji alanlarında), Meslek Eğitim Merkezlerin kurulması, Ticaret geliştirme çalışmaları amaçlı su taşımacılığı yapmak, Kırsal Bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler, vs.

 

AB üye devletleri, aşağıdaki özel konularla ilgili başvurularda bulunabilirler:

 • Enerji, Sağlık, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sıhhi ve Bitki Sağlığı, Kamu Maliyesinin Yönetimi, Kamu alımları, Rekabet, Gümrük, Vergilendirme, Ticaret, Tarım / coğrafi göstergeler, Tüketici koruması, İstatistik, Çevre, Balık ve Denizcilik, Fikri Mülkiyet Hakları (IPR), Uzay, Eğitim, Gençlik ve Kültür, İstihdam ve Sosyal, Taşıma, Bilgi toplumu, Hareketlilik, Adalet ve İçişleri, Araştırma

 

AB işleri, hibeleri ve kredileri konusunda oldukça tecrübeli ve uzun yıllarını bu alanda geçirmiş iyi bir ekibimiz mevcuttur. Bu sayede de projelerinizi en kısa bir zaman içerisinde başvuru yapılabilir formata getiriyor, başvuryu yapıyor ve takip ediyoruz.

 

Şirketler

Aynı zamanda temiz bir özgeçmişe sahip, bulundukları ülkelerde AB’nin veya ilgili finans kurumunun kabul edeceği bankalardan teminat mektubu alabilen, detaylı çalışılmış bir fizibilitesi olan ve geri ödeme kapasitesi bulunan, iş kapasitesini artırmak isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen şirketlerede AB bünyesinden, özel fonlarlar, dünya bankasından vs. kredi temin edilebilir.

 

Proje Ortağı Olmak İstermisiniz?

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere ve diğer bir çok ülkeye değişik başlıklar altında hibe ve krediler vermektedirler. Bu projeler onaylandığında AB üyesi ülkelerdeki mütahitlik firmaları (ana yüklenici olarak) ihalelere girerek bu işleri almaktadırlar. Bir çok durumda ihaleyi alan bu şirketler işleri taşeron (alt yüklenici) firmalara vermektedirler.

Bir Avrupa şirketi olarak bu ihalelere girebileceğiniz gibi Avrupa dışından bir şirket olarakta alt yüklenici olarak bu projelerde yer alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için randevu alabilir veya arayabilirsiniz.

KONTAĞA GEÇİN

Eğer ofisimiz veya çalışmalarımız hakkında bir sorunuz olursa çekinmedem bizimle kontağa geçebilirsiniz.