Türkiye’de

FİZİBİLİTE RAPORLARI

Türkiye son yıllarda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden, ekonomilerinden biridir

BÜYÜK PROJELERE KREDİ

Türkiye’nin ekonomisini geliştirmek için yatırımcıya sunduğu çok sayıda ve yüksek

EĞİTİM SEMİNERLERİ

Bu seminerler Türkiye’den Belçika’ya, ve aynı zamanda Belçika’dan AB ülkelerine, mal

Avrupa İşleri, AB Fonları ve Kredi Danışmanlığı

Aslan Consulting 2019'den beri AB işleri, AB fonları ve kredileri için danışman olarak resmen tanınmıştır.

Fi̇zi̇bi̇li̇te raporlari

Türkiye son yıllarda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden, ekonomilerinden biridir. Ülke ve bӧlgesel ekonomiyi geliştirmek için çok sayıda ve büyük ӧlçülerde yollar, kӧprüler, tüneller, havaalanları vs gibi altyapı çalışmaları yapılmaktadır.

Türkiye’deki KOBİ’lerde bu gelişmeye paralel kendilerini geliştirmek, kurumsal yapılarını tamamlamak, gerektiğinde yeni yatırımlar yapıp pazarda kalabilme ve rekabet güçlerini artırmak zorundadırlar. Biz bu tür şirketleri fizibilite çalışmaları ile destekleyip yeni pazar ve yatırımlara imkan sağlayarak pazarda güçlü olmaların konusunda yardımcı olabiliriz.

Büyük projelere kredi̇

Türkiye’nin ekonomisi geliştirmek için yatırımcıya sunduğu çok sayıda ve yüksek oranlarda teşvik kanalları mevcuttur. Bir çok yatırımcı bunlardan da faydalanarak çok ciddi ve büyük yatırımlar yapmak istiyor. Bӧyle bir girişim bazen beraberinde yabancı kaynaktan finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Pazar araştırması ve fizibilite planları tamamlanmış, rendabilitesi ve geri ӧdeme kapasitesi yüksek projelerinize finansman temini için size danışmanlık hizmeti verebiliriz.

Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları yapılmamış projelerin bu çalışmaları bizim tarafımızdan da yapılabilir.

Eğİti̇m semi̇nerleri̇

1996’yılı başlarından bu yana kadar aşkın bir zamandır Belçika’da işletme danışmanlığı ve şirketlerde idari yӧnetim alanında faaliyet gӧsteriyoruz. Bu anlamda Belçika’da şirket kurma, şube açma, idari yӧnetim den tutunda yeni pazarlar oluşturma, ürüne gӧre stratejik pazarlama yӧntemleri ve işletme planları hazırlamaya kadar bir çok konuda seminerler veriyoruz.

Seminerler şirketimiz kurucusu ve CEO’su Hüseyin Aslan tarafından verilmekte olup ortalama 3 saat sürmektedir. 

Bu seminerler Türkiye’den Belçika’ya, ve aynı zamanda Belçika’dan AB ülkelerine, mal ve hizmet satışı düşünen işletmelerin karar verme ve uygulama aşamalarında net bir şekilde yol harıtaları belirlemelerine yardımcı olacaktır.   

Avrupa İşleri, AB Fonları ve Kredi Danışmanlığı

Şirketimiz 2019’dan itibaren Avrupa Birliğinden AB işleri, Fonları ve Kredileri konusunda danışman firma olarak akreditasyona sahiptir.

 

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

AB’nin hibe ve kredi verdiği her ülkede resmi kurum ve kuruluşlara, belediyelere, üniversitelere, vakıflara vs. proje danışmanlığı hizmeti veriyor ve proje analizi yapıyoruz.

Temel başlıklar halınde AB bünyesinde hibe ve kredi başvurusu yapılacak konular: (başlıklar dönemlere göre farklılıklar gösterebilmektedir)

 • İmar planlarını ve ruhsat süreçlerini daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması projesi.
 • Şehirlerin Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Genişletilmesiyle Birlikte Atık Su Arıtma Tesisinin Kurulması
 • Şehirlerin Caddelerin Rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi
 • Kentsel Gelişim Projesi (göç edenlerin sosyal yaşamlarının, mevcut eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kentlilik bilincinin oluşması ve işgücü kapasitesinin artırılması.
 • Belediyeler Spor yoluyla ve/veya Fiziksel ve sanatsal uygulamalar yoluyla Bölgenin sosyal gelişimini – üretim ve ticaret alanlarında sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi ve artırılması.
 • Belediye sınırları içinde yaşayan erkek ve kadın işsizlerin mesleki ve girişimcilik niteliklerini geliştirme eğitim projesi.
 • Belediyeler Avrupa’nın kadın girişimciliği konusundaki deneyimlerinden faydalanarak, iş piyasasında içinde kadın girişimciliğinin artırılması projesi.
 • Sosyal, ekonomik, eğitsel veya coğrafi engellerle karşılaşan, imkânı kısıtlı gençlerin başka ülkede gönüllü hizmette bulunması, gençlerin aktif vatandaşlığının güçlendirilmesi
 • Yaşlıları korumak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve iyileştirme hizmetleri geliştirmek.
 • 0-24 yaş arası fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dâhil etmek amacıyla bir Aktif Yaşam Merkezi kurulması projesi.
 • Yerel yönetim karar organlarına iletilmesini içerme amaçı ile belediyelerin mücavir alanlarda yapılacak alt ve üstyapı yatırım çalışmaları
 • Sağlık Turizmi
 • Avrupa ülkeleri ve geri kalmış ülkelerde güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi
 • Tarım, Hayvancılık, Sağlık, AR – GE çalışmaları (Eğitim, İT, Sağlık ve Teklonoji alanlarında), Meslek Eğitim Merkezlerin kurulması, Ticaret geliştirme çalışmaları amaçlı su taşımacılığı yapmak, Kırsal Bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler, vs.

 

AB üye devletleri, aşağıdaki özel konularla ilgili başvurularda bulunabilirler:

 • Enerji, Sağlık, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sıhhi ve Bitki Sağlığı, Kamu Maliyesinin Yönetimi, Kamu alımları, Rekabet, Gümrük, Vergilendirme, Ticaret, Tarım / coğrafi göstergeler, Tüketici koruması, İstatistik, Çevre, Balık ve Denizcilik, Fikri Mülkiyet Hakları (IPR), Uzay, Eğitim, Gençlik ve Kültür, İstihdam ve Sosyal, Taşıma, Bilgi toplumu, Hareketlilik, Adalet ve İçişleri, Araştırma

 

AB işleri, hibeleri ve kredileri konusunda oldukça tecrübeli ve uzun yıllarını bu alanda geçirmiş iyi bir ekibimiz mevcuttur. Bu sayede de projelerinizi en kısa bir zaman içerisinde başvuru yapılabilir formata getiriyor, başvuryu yapıyor ve takip ediyoruz.

 

Şirketler

Aynı zamanda temiz bir özgeçmişe sahip, bulundukları ülkelerde AB’nin veya ilgili finans kurumunun kabul edeceği bankalardan teminat mektubu alabilen, detaylı çalışılmış bir fizibilitesi olan ve geri ödeme kapasitesi bulunan, iş kapasitesini artırmak isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen şirketlerede AB bünyesinden, özel fonlarlar, dünya bankasından vs. kredi temin edilebilir.

 

Proje Ortağı Olmak İstermisiniz?

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere ve diğer bir çok ülkeye değişik başlıklar altında hibe ve krediler vermektedirler. Bu projeler onaylandığında AB üyesi ülkelerdeki mütahitlik firmaları (ana yüklenici olarak) ihalelere girerek bu işleri almaktadırlar. Bir çok durumda ihaleyi alan bu şirketler işleri taşeron (alt yüklenici) firmalara vermektedirler.

Bir Avrupa şirketi olarak bu ihalelere girebileceğiniz gibi Avrupa dışından bir şirket olarakta alt yüklenici olarak bu projelerde yer alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için randevu alabilir veya arayabilirsiniz.

KONTAĞA GEÇİN

Eğer ofisimiz veya çalışmalarımız hakkında bir sorunuz olursa çekinmedem bizimle kontağa geçebilirsiniz.