Belçi̇ka’dan Türki̇ye’ye

KURULUŞTA REHBERLİK

Son yıllarda Tükiye'deki ekonomik büyüme ve bunun beraberinde getirdiği çok ciddi fırsatlar

PAZAR ARAŞTIRMASI

Ürününüze pazar mı arıyorsunuz? Hizmet sektöründesiniz de sektörünüze uygun bir iş mi

YATIRIMCILAR VE İŞÇİLER İÇİN OTURUM

Türkiye’de yatırım yapan veya ticari faaliyette bulunmak isteyen şirketlerin yӧnetici veya

FİRMA ANALİZİ

Bütün dünya genelinde mahkemelerde dağlar gibi yığılan alacak davalarına baktığımızda

TEMSİL

Bir ürün veya hizmetinizi Türkiye'de tanıtmak, bayilikler veya distiribütörlükler vermek

FIRSATLAR

Son yıllarda Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcılar veya ticari faaliyette bulunmak isteyen

Avrupa İşleri, AB Fonları ve Kredi Danışmanlığı

Aslan Consulting 2019'den beri AB işleri, AB fonları ve kredileri için danışman olarak resmen tanınmıştır.

Kuruluşta rehberli̇k

Son yıllarda Tükiye’deki ekonomik büyüme ve bunun beraberinde getirdiği çok çiddi fırsatlar düşünüldüğünde bir çok yatırımcı ve şirketler yatırım ve ticari faaliyetleri için Türkiye’yi tercih etmektedirler.

Yatırımlarını ve ticari faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştirmek isteyen şirketler şirket kuruluşlarını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için rehberlik hizmetlerimizden faydalanabilirler.

Pazar araştirmasi

Ürününüze pazar mı arıyorsunuz? Hizmet sektöründesiniz ve sektörünüze uygun bir iş mi arıyorsunuz? Mevcut ürününüzle ilgili pazar araştırması mı yaptırmak istiyorsunuz? Türkiye’de birlikte çalışabileceğiniz bir partner mi arıyorsunuz? Türkiye’de yatırım yapmak mı istiyorsunuz?  Şirketimizin pazar araştırma departmanı bu konuda size en iyi hizmeti sunacaktır.

Yatirimcilar ve İşçİler İçİn oturum

Türkiye’de yatırım yapan veya ticari faaliyette bulunmak isteyen şirketlerin yӧnetici veya personellerinin oturum alma ihtiyaçları olduğunda kendilerine yardımcı olabiliriz.

Fi̇rma anali̇zi̇

Bütün dünya genelinde mahkemelerde dağlar gibi yığılan alacak davalarına baktığımızda mal veya hizmet sattığımız müşterilerimizi veya iş yapacağımız ticari partnerlerimizi daha yakından tanımamızın önemini ortaya koyar.

Bu bağlamda Türkiye’ye mal veya hizmet satacağınız müşterilerinizin veya ticari partnerlik yapmayı düşündüğünüz şirketlerin mali, hukuki ve ticari durumlarını, geçmişlerini sizler için araştırabiliriz.

Böyle bir çalışma sizin karşı tarafla çalışıp çalışmayacağınız veya güvenilir olup olmadıkları hakkında karar vermenizde çok yardımcı olacak ve aynı zamanda alacağınız rizikoyu azaltacak veya engelleyecektir.

Temsi̇l

Bir ürün veya hizmetinizi Türkiye’de tanıtmak, bayilikler veya distiribütörlükler vermek, bunların satışlarını gerçekleştirmek vs istiyorsanız sizleri Belçika merkezli temsil edebiliriz.

Bize vereceğiniz temsil yetkisi ile adınıza görüşmeler yapabilir, toplantılar tertip edebilir, gerekli olan çalışmaların altyapılarını hazırlayabilir, ön anlaşmalarını vs yapabiliriz.

Firsatlar

Son yıllarda Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcılar veya ticari faaliyette bulunmak isteyen şirketlerinde faydalanabileceği çok çiddi fırsatlar bulunmaktadır.

Bu fırsatlar işletmelerin başlangıçta sektörlerine göre üctersiz arsa tahsisi ve yatırımın belli bir yüzdesini karşılama gibi yatırım destekleri ile başlayıp rekabet gücünü artıracak gider kalemlerinde belli bir süre muafiyetlere, vergi ve sosyal güvenlik primlerinde muafiyet yada indirimine kadar devam etmektedir.

Türkiye’de yatırım yapmak veya ticari faaliyetlerini Türkiye’de sürdürmek isteyen firmaların bu fırsatlardan yararlanmalsını sağlayabiliriz.

Avrupa İşleri, AB Fonları ve Kredi Danışmanlığı

Şirketimiz 2019’dan itibaren Avrupa Birliğinden AB işleri, Fonları ve Kredileri konusunda danışman firma olarak akreditasyona sahiptir.

 

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

AB’nin hibe ve kredi verdiği her ülkede resmi kurum ve kuruluşlara, belediyelere, üniversitelere, vakıflara vs. proje danışmanlığı hizmeti veriyor ve proje analizi yapıyoruz.

Temel başlıklar halınde AB bünyesinde hibe ve kredi başvurusu yapılacak konular: (başlıklar dönemlere göre farklılıklar gösterebilmektedir)

 • İmar planlarını ve ruhsat süreçlerini daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması projesi.
 • Şehirlerin Kanalizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Genişletilmesiyle Birlikte Atık Su Arıtma Tesisinin Kurulması
 • Şehirlerin Caddelerin Rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi
 • Kentsel Gelişim Projesi (göç edenlerin sosyal yaşamlarının, mevcut eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kentlilik bilincinin oluşması ve işgücü kapasitesinin artırılması.
 • Belediyeler Spor yoluyla ve/veya Fiziksel ve sanatsal uygulamalar yoluyla Bölgenin sosyal gelişimini – üretim ve ticaret alanlarında sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi ve artırılması.
 • Belediye sınırları içinde yaşayan erkek ve kadın işsizlerin mesleki ve girişimcilik niteliklerini geliştirme eğitim projesi.
 • Belediyeler Avrupa’nın kadın girişimciliği konusundaki deneyimlerinden faydalanarak, iş piyasasında içinde kadın girişimciliğinin artırılması projesi.
 • Sosyal, ekonomik, eğitsel veya coğrafi engellerle karşılaşan, imkânı kısıtlı gençlerin başka ülkede gönüllü hizmette bulunması, gençlerin aktif vatandaşlığının güçlendirilmesi
 • Yaşlıları korumak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona gereksinim duyanlara bakım ve iyileştirme hizmetleri geliştirmek.
 • 0-24 yaş arası fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dâhil etmek amacıyla bir Aktif Yaşam Merkezi kurulması projesi.
 • Yerel yönetim karar organlarına iletilmesini içerme amaçı ile belediyelerin mücavir alanlarda yapılacak alt ve üstyapı yatırım çalışmaları
 • Sağlık Turizmi
 • Avrupa ülkeleri ve geri kalmış ülkelerde güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi
 • Tarım, Hayvancılık, Sağlık, AR – GE çalışmaları (Eğitim, İT, Sağlık ve Teklonoji alanlarında), Meslek Eğitim Merkezlerin kurulması, Ticaret geliştirme çalışmaları amaçlı su taşımacılığı yapmak, Kırsal Bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler, vs.

 

AB üye devletleri, aşağıdaki özel konularla ilgili başvurularda bulunabilirler:

 • Enerji, Sağlık, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sıhhi ve Bitki Sağlığı, Kamu Maliyesinin Yönetimi, Kamu alımları, Rekabet, Gümrük, Vergilendirme, Ticaret, Tarım / coğrafi göstergeler, Tüketici koruması, İstatistik, Çevre, Balık ve Denizcilik, Fikri Mülkiyet Hakları (IPR), Uzay, Eğitim, Gençlik ve Kültür, İstihdam ve Sosyal, Taşıma, Bilgi toplumu, Hareketlilik, Adalet ve İçişleri, Araştırma

 

AB işleri, hibeleri ve kredileri konusunda oldukça tecrübeli ve uzun yıllarını bu alanda geçirmiş iyi bir ekibimiz mevcuttur. Bu sayede de projelerinizi en kısa bir zaman içerisinde başvuru yapılabilir formata getiriyor, başvuryu yapıyor ve takip ediyoruz.

 

Şirketler

Aynı zamanda temiz bir özgeçmişe sahip, bulundukları ülkelerde AB’nin veya ilgili finans kurumunun kabul edeceği bankalardan teminat mektubu alabilen, detaylı çalışılmış bir fizibilitesi olan ve geri ödeme kapasitesi bulunan, iş kapasitesini artırmak isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen şirketlerede AB bünyesinden, özel fonlarlar, dünya bankasından vs. kredi temin edilebilir.

 

Proje Ortağı Olmak İstermisiniz?

Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere ve diğer bir çok ülkeye değişik başlıklar altında hibe ve krediler vermektedirler. Bu projeler onaylandığında AB üyesi ülkelerdeki mütahitlik firmaları (ana yüklenici olarak) ihalelere girerek bu işleri almaktadırlar. Bir çok durumda ihaleyi alan bu şirketler işleri taşeron (alt yüklenici) firmalara vermektedirler.

Bir Avrupa şirketi olarak bu ihalelere girebileceğiniz gibi Avrupa dışından bir şirket olarakta alt yüklenici olarak bu projelerde yer alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için randevu alabilir veya arayabilirsiniz.

KONTAĞA GEÇİN

Eğer ofisimiz veya çalışmalarımız hakkında bir sorunuz olursa çekinmedem bizimle kontağa geçebilirsiniz.