Vanuit Turkije naar België

Begeleiding bij vestiging

U bent een actieve firma in Turkije, u wil uw producten en/of diensten uitbreiden naar

Beheer administratie

Het administratiebeheer van alle firma’s die met onze begeleiding zijn opgericht en

Marktonderzoek

U zoekt een markt voor uw product? U bent in de dienstensector en zoekt passend

Verblijf investeerders en technisch personeel

Zakenlui die investeren in België, door commerciële activiteiten een bijdrage leveren

Bedrijfsanalyse

Als we kijken naar de zakenwereld en zien dat de invorderingszaken zich steeds meer

Vertegenwoordiging

Bent u van plan een product en/of dienst in België en sommige Europese landen te

Opportuniteiten

Er zijn talrijke mogelijkheden op verschillende gebieden voor bedrijven die in België

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Aslan Consulting is sinds 2019 geaccrediteerd als adviesverlener voor EU-zaken, EU-fondsen en -kredieten.

Begeleiding bij vestiging

U bent een actieve firma in Turkije, u wil uw producten en/of diensten uitbreiden naar België en vanuit België naar de andere  Europese landen.

Bij het verwezenlijken van uw commerciële doelen, oprichten van uw vennootschap, openen van een vestiging  in België, informeren,  adviseren en begeleiden we u vanaf de oprichting tot de activering van uw vennootschap en/of de opening van uw vestiging.

In deze fase helpen we u  bij de keuze van de beste rechtspersoonlijkheid die bij u past volgens uw dienst en producten, we informeren u hierbij over de marketingtechnieken.

Zie: Bedrijfsadvies

Beheer van administraties

Het administratiebeheer van alle  firma’s die met onze begeleiding zijn opgericht en momenteel actief zijn in België wordt door ons, in onze kantoren opgevolgd.

Deze dienstverlening zorgt ervoor dat de firma’s van in het begin gespaard blijven van de hoge personeelskosten en in sommige gevallen ook van de  huurkosten voor een kantoor en vaste kosten. Ze hebben ook nog de zekerheid dat hun administratie op een professionele manier wordt uitgevoerd.

Dit geeft een groot voordeel voor bedrijven die weinig of geen ervaring hebben met de administratieve  wereld en wetgeving in België. Dankzij de ervaring  van Aslan Consulting krijgt de administratie duidelijkheid in uw ogen.

Deze uitzonderlijke, brede  dienstverlening  is van groot belang voor deze bedrijven.

Zie: Administratiebeheer

Marktonderzoek

U zoekt een markt voor uw product? U bent in de dienstensector en zoekt passend werk volgens uw sector? U wil een marktonderzoek laten uitvoeren voor uw huidig product? U zoekt een partner om samen te werken in en/of uit België?

De afdeling “marktonderzoek” van ons bedrijf zal u hierbij wegwijs maken.

Verblijf van investeerders en technisch personeel

Zakenlui die investeren in België, door commerciële activiteiten een bijdrage leveren aan de tewerkstelling,  economisch een meerwaarde betekenen , deze bedrijven en investeerders kunnen aanvraag voor een beroepskaart doen en hierbij een verblijfsvergunning krijgen om hun commerciële activiteiten beter op te volgen.

Alsook kunnen bedrijven gevestigd in België volgens hun activiteit werknemers voor knelpuntberoepen buiten België naar hier brengen en tewerkstellen.

Bedrijven die voor een bepaalde periode met aanbestedingen werken kunnen hun werknemers naar België brengen. Voor al deze werkzaamheden kunt gebruik maken van onze diensten.

Bedrijfsanalyse

Als we kijken naar de zakenwereld  en zien dat de invorderingszaken zich steeds maar opstapelen geeft dit aan hoe belangrijk het is om informatie te hebben over uw klanten waar je producten en/of diensten aan verkoopt en/of zakenpartners.

Zo kunnen wij onderzoek doen naar de financiële-, rechterlijke- en handelstoestand en geschiedenis van uw mogelijke zakenpartners waar u producten en/of diensten aan wil verkopen in België en sommige Europese landen.

Vertegenwoordiging

Bent u van plan een product en/of dienst in België en sommige Europese landen te introduceren, agentschappen en distributeurs te regelen, verkoop hiervan enz., dan kunnen we u vanuit België vertegenwoordigen.

Door middel van een volmacht die u ons bezorgt kunnen wij in u naam onderhandelen, vergaderingen regelen, de basis van nodige werkzaamheden doen en voorakkoorden sluiten.

Opportuniteiten

Er zijn talrijke  mogelijkheden op verschillende gebieden voor bedrijven die in België willen investeren en/of hun activiteiten in België willen verder zetten. Deze mogelijkheden kunnen op financieel  vlak of in de vorm van aanmoediging zijn.

Volgens de sector waarin u actief bent kunt u gebruik maken van deze mogelijkheden.  

Bent u een bedrijf gevestigd in Turkije die naar België komt om Tukste producten te promoten kunt u in kader van de wetgeving van de Turkse overheid en  in de vorm van aanmoedigingspremie genieten van een tussenkomst bij   huurkosten, deelname aan beurzen en presentatiekosten.

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Ons bedrijf is sinds 2019 geaccrediteerd als adviseur voor Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten.

 

Officiële instellingen en organisaties

Aslan Consulting biedt projectadvies en projectanalyses aan voor alle officiële instellingen en organisaties, gemeenten, universiteiten, stichtingen, enz. waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt.

Hieronder kan u in grote lijnen de onderwerpen terugvinden waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt (deze onderwerpen kunnen variëren naargelang de periode waarin de aanvraag wordt gedaan).

 • De verhoging van de institutionele en technische capaciteit om de implementatie van ontwikkelingsplannen en licentieprocessen effectiever te ondersteunen
 • Oprichting van afvalwaterzuiveringsinstallatie met verbetering en uitbreiding van het rioolsysteem van steden
 • Stedelijk herstel van de straten en de landschapsarchitectuur
 • Stedelijke ontwikkelingsprojecten (verbetering van het sociale leven van migranten, het verbeteren van het bestaand onderwijs en de gezondheidsdiensten, bewustmaking van stedenbouw en vergroting van de arbeidscapaciteit)
 • Sociale ontwikkeling van een regio door middel van sport en/of door fysieke en artistieke praktijken – de ontwikkeling en verbetering van diensten op het gebied van productie en handel.
 • Opleidingsprojecten om de beroeps- en ondernemerskwalificaties van de werkloze mannen en vrouwen die binnen de gemeentegrenzen wonen te verbeteren.
 • Gemeenten kunnen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, en vergroten op de arbeidsmarkt door te genieten van de ervaringen van Europa met het vrouwelijk ondernemerschap.
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland voor jongeren met beperkte kansen, geconfronteerd met sociale, economische, educatieve of geografische barrières, waardoor hun actieve burgerschap wordt versterkt
 • Bescherming van ouderen, het volbrengen van hun sociale, psychologische en fysieke behoeften, en de ontwikkeling van zorg- en revalidatiediensten voor mensen die behoefte hebben aan continue zorg en revalidatie.
 • Projecten voor de oprichting van een Active Life Centre om de mobiliteitscapaciteit van lichamelijk beperkte kinderen en adolescenten in de leeftijdscategorie van 0-24 jaar te vergroten.
 • Infrastructuur- en bovenbouwinvesteringen die worden uitgevoerd met als doel de besluitvormingsorganen van de lokale overheid te verbeteren
 • Gezondheidstoerisme
 • Elektriciteit opwekken uit zonne-energie in Europese en achtergestelde landen
 • Landbouw, veeteelt, gezondheid, O&O-werkzaamheden (waaronder onderwijs, IT, gezondheid en technologie), oprichting van beroepsopleidingscentra, vervoer over water met als doel de ontwikkeling van de handel, projecten voor plattelandsontwikkeling, enzovoort

 

Europese lidstaten kunnen aanvragen doen die betrekking hebben op de volgende specifieke onderwerpen:

 • Energie, Gezondheid, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Sanitair en Fytosanitair, Beheer van Publieke Financiën, Overheidsopdrachten, Competitie, Douane, Taxatie, Handel, Landbouw / Geografische indicatoren, Consumentenbescherming, Statistieken, Milieu, Vis en Maritiem, Intellectuele eigendomsrechten (IPR), Ruimte, Onderwijs, Jeugd en Cultuur, Werkgelegenheid en Sociaal, Transport, Informatiemaatschappij, Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken, Onderzoek

 

We hebben een ervaren team ter beschikking met jarenlange ervaring wat betreft Europese zaken, EU-fondsen en -kredieten. Hierdoor kunnen we in een zéér korte tijdspanne het formaat van uw project compatibel maken aan de EU-normen, en kunnen we uw aanvraag verwezenlijken en opvolgen.

 

Bedrijven

Bedrijven die een schoon verleden hebben, een bankgarantiebrief kunnen krijgen dat geaccepteerd zal worden door de EU of door de desbetreffende financiële instelling, een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek hebben en de nodige terugbetalingscapaciteit, die hun arbeidscapaciteit willen vergroten of nieuwe investeringen willen verwezenlijken, kunnen genieten van speciale fondsen op het niveau van de EU, van de fondsen van de Wereldbank, en van andere soorten kredieten.

 

Wilt u projectpartner zijn?

Er kunnen fondsen, subsidies en leningen worden gegeven aan de lidstaten van de Europese Unie en vele andere landen onder verschillende rubrieken. Wanneer deze projecten worden goedgekeurd, ontvangen de aannemersbedrijven (als hoofdaannemer) in de EU-lidstaten de werken via een deelname aan een aanbesteding. Indien de aanbesteding wordt toegewezen, worden de werkzaamheden meestal doorgegeven aan onderaannemers.

Net zoals dat u als Europees bedrijf kunt u deelnemen aan deze aanbestedingen, kan u als niet-Europees bedrijf deelnemen aan deze projecten als onderaannemer.

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij ons, of u kunt ons telefonisch contacteren.

Contacteer ons bij vragen

Indien u vragen heeft over ons kantoor of onze werkzaamheden, aarzel dan niet om contact op te nemen.