Vanuit België naar Turkije

Begeleiding oprichting

Daar de Turkse markt een economische groei kent en hierdoor grote mogelijkheden ter

Marktonderzoek

U zoekt een markt voor uw product? U bent in de dienstensector en zoekt passend

Verblijf investeerders en technisch personeel

Op het vlak van verblijf kunnen we ook diensten verlenen aan investeerders die in Turkije

Analyse van de firma

Bent u van plan een product en/of dienst in Turkije te introduceren, agentschappen

Vertegenwoordiging

Als we kijken naar de zakenwereld en zien dat de invorderingszaken zich steeds maar

Opportuniteiten

De laatste jaren zijn er talrijke mogelijkheden op verschillende gebieden voor bedrijven

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Aslan Consulting is sinds 2019 geaccrediteerd als adviesverlener voor EU-zaken, EU-fondsen en -kredieten.

Begeleiding van oprichting

Daar de Turkse markt een economische groei kent en hierdoor grote mogelijkheden ter plaatse zijn, verkiezen vele investeerders en bedrijven de laatste jaren Turkije om te investeren voor hun commerciële activiteiten.

Deze bedrijven kunnen beroep doen op ons,  om de oprichting van hun vennootschap volgens de regels van kunst te laten uitvoeren.

Marktonderzoek

U zoekt een markt voor uw product? U bent in de dienstensector en zoekt passend werk volgens uw sector? U wil een marktonderzoek laten uitvoeren voor uw huidig product? U zoekt een partner om samen te werken in Turkije? U wil investeren in Turkije?

De afdeling “marktonderzoek” van ons bedrijf zal u hierbij wegwijs maken.

Verblijf van investeerders en technisch personeel

Op het vlak van verblijf kunnen we ook diensten verlenen aan investeerders die in Turkije investeren of de vennoten/het personeel van bedrijven die willen ondernemen in Turkije.

Analyse van de firma

Als we kijken naar de zakenwereld  en zien dat de invorderingszaken zich steeds maar opstapelen geeft dit aan hoe belangrijk het is   om  informatie te hebben over uw klanten waar je producten en/of diensten aan verkoopt en/of zakenpartners.

Zo kunnen wij onderzoek doen voor Turkse bedrijven naar de financiële-, rechterlijke- en handelstoestand en de geschiedenis van uw mogelijke zakenpartners waar u producten en/of diensten aan wil verkopen in België en sommige Europese landen .

Deze werkzaamheden zullen  u helpen bepalen in hoeverre de tegenpartij te vertrouwen is voor samenwerking en op deze manier minimaliseert u uw risico’s.

Vertegenwoordiging

Bent u van plan een product en/of dienst in Turkije te introduceren, agentschappen en distributeurs te regelen, verkoop hiervan enz., dan kunnen we u vanuit België vertegenwoordigen.

Door middel van een volmacht die u ons bezorgt kunnen wij in u naam onderhandelen, vergaderingen regelen, de basis van nodige werkzaamheden doen en voorakkoorden sluiten.

Opportuniteiten

De laatste jaren zijn er talrijke mogelijkheden op verschillende gebieden voor bedrijven die in Turkije willen investeren en/of hun handelspraktijken  in Turkije willen verder zetten.

Deze investeringsmogelijkheden  kunnen zijn volgens de sector van het bedrijf: in het begin kosteloos bouwgrond aanwijzing, een bepaalde percentage van de investering vergoeden, met als doel concurrentiemogelijkheid te creëren, vrijstelling van bepaalde uitgaven, voor een bepaalde duur, belastingvoordeel en vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen.

Wij kunnen ervoor zorgen dat bedrijven die in Turkije willen investeren en/of hun commerciële activiteiten in Turkije willen voortzetten, kunnen genieten van deze mogelijkheden.

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Ons bedrijf is sinds 2019 geaccrediteerd als adviseur voor Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten.

 

Officiële instellingen en organisaties

Aslan Consulting biedt projectadvies en projectanalyses aan voor alle officiële instellingen en organisaties, gemeenten, universiteiten, stichtingen, enz. waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt.

Hieronder kan u in grote lijnen de onderwerpen terugvinden waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt (deze onderwerpen kunnen variëren naargelang de periode waarin de aanvraag wordt gedaan).

 • De verhoging van de institutionele en technische capaciteit om de implementatie van ontwikkelingsplannen en licentieprocessen effectiever te ondersteunen
 • Oprichting van afvalwaterzuiveringsinstallatie met verbetering en uitbreiding van het rioolsysteem van steden
 • Stedelijk herstel van de straten en de landschapsarchitectuur
 • Stedelijke ontwikkelingsprojecten (verbetering van het sociale leven van migranten, het verbeteren van het bestaand onderwijs en de gezondheidsdiensten, bewustmaking van stedenbouw en vergroting van de arbeidscapaciteit)
 • Sociale ontwikkeling van een regio door middel van sport en/of door fysieke en artistieke praktijken – de ontwikkeling en verbetering van diensten op het gebied van productie en handel.
 • Opleidingsprojecten om de beroeps- en ondernemerskwalificaties van de werkloze mannen en vrouwen die binnen de gemeentegrenzen wonen te verbeteren.
 • Gemeenten kunnen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, en vergroten op de arbeidsmarkt door te genieten van de ervaringen van Europa met het vrouwelijk ondernemerschap.
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland voor jongeren met beperkte kansen, geconfronteerd met sociale, economische, educatieve of geografische barrières, waardoor hun actieve burgerschap wordt versterkt
 • Bescherming van ouderen, het volbrengen van hun sociale, psychologische en fysieke behoeften, en de ontwikkeling van zorg- en revalidatiediensten voor mensen die behoefte hebben aan continue zorg en revalidatie.
 • Projecten voor de oprichting van een Active Life Centre om de mobiliteitscapaciteit van lichamelijk beperkte kinderen en adolescenten in de leeftijdscategorie van 0-24 jaar te vergroten.
 • Infrastructuur- en bovenbouwinvesteringen die worden uitgevoerd met als doel de besluitvormingsorganen van de lokale overheid te verbeteren
 • Gezondheidstoerisme
 • Elektriciteit opwekken uit zonne-energie in Europese en achtergestelde landen
 • Landbouw, veeteelt, gezondheid, O&O-werkzaamheden (waaronder onderwijs, IT, gezondheid en technologie), oprichting van beroepsopleidingscentra, vervoer over water met als doel de ontwikkeling van de handel, projecten voor plattelandsontwikkeling, enzovoort

 

Europese lidstaten kunnen aanvragen doen die betrekking hebben op de volgende specifieke onderwerpen:

 • Energie, Gezondheid, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Sanitair en Fytosanitair, Beheer van Publieke Financiën, Overheidsopdrachten, Competitie, Douane, Taxatie, Handel, Landbouw / Geografische indicatoren, Consumentenbescherming, Statistieken, Milieu, Vis en Maritiem, Intellectuele eigendomsrechten (IPR), Ruimte, Onderwijs, Jeugd en Cultuur, Werkgelegenheid en Sociaal, Transport, Informatiemaatschappij, Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken, Onderzoek

 

We hebben een ervaren team ter beschikking met jarenlange ervaring wat betreft Europese zaken, EU-fondsen en -kredieten. Hierdoor kunnen we in een zéér korte tijdspanne het formaat van uw project compatibel maken aan de EU-normen, en kunnen we uw aanvraag verwezenlijken en opvolgen.

 

Bedrijven

Bedrijven die een schoon verleden hebben, een bankgarantiebrief kunnen krijgen dat geaccepteerd zal worden door de EU of door de desbetreffende financiële instelling, een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek hebben en de nodige terugbetalingscapaciteit, die hun arbeidscapaciteit willen vergroten of nieuwe investeringen willen verwezenlijken, kunnen genieten van speciale fondsen op het niveau van de EU, van de fondsen van de Wereldbank, en van andere soorten kredieten.

 

Wilt u projectpartner zijn?

Er kunnen fondsen, subsidies en leningen worden gegeven aan de lidstaten van de Europese Unie en vele andere landen onder verschillende rubrieken. Wanneer deze projecten worden goedgekeurd, ontvangen de aannemersbedrijven (als hoofdaannemer) in de EU-lidstaten de werken via een deelname aan een aanbesteding. Indien de aanbesteding wordt toegewezen, worden de werkzaamheden meestal doorgegeven aan onderaannemers.

Net zoals dat u als Europees bedrijf kunt u deelnemen aan deze aanbestedingen, kan u als niet-Europees bedrijf deelnemen aan deze projecten als onderaannemer.

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij ons, of u kunt ons telefonisch contacteren.

Contacteer ons bij vragen

Indien u vragen heeft over ons kantoor of onze werkzaamheden, aarzel dan niet om contact op te nemen.