In Turkije

Haalbaarheidsstudies

Op wereldvlak is Turkije de afgelopen jaren een van de snelst groeiende economieën.

Krediet grote projecten

Er zijn vele subsidiemogelijkheden aangeboden in Turkije om zo de Turkse economie

Seminaries

Deze seminaries zijn een hulpmiddel voor bedrijven die diensten en goederen vanuit

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Aslan Consulting is sinds 2019 geaccrediteerd als adviesverlener voor EU-zaken, EU-fondsen en -kredieten.

Haalbaarheidsstudies

Op wereldvlak is Turkije de afgelopen jaren een van de snelst groeiende economieën. Voor het ontwikkelen van de plaatselijke en omliggende economie zijn er vele grote projecten aan de gang zoals het bouwen van wegen, bruggen, tunnels en luchthavens.

Turkse KMO’s zijn gedwongen om zich parallel aan te passen aan deze ontwikkelingen door institutionele structuren na te streven, nieuwe investeringen te verwezenlijken op de markt, en de concurrentiekracht te verhogen. Wij kunnen zulke bedrijven ondersteunen met haalbaarheidsstudies te verwezenlijken en kunnen ook mogelijkheden tot investeringen bezorgen om hun kracht op de markt te versterken.

Krediet voor grote projecten

Er zijn vele subsidiemogelijkheden aangeboden in Turkije om zo de Turkse economie te verbeteren. Vele investeerders willen vervolgens grote investeringen verwezenlijken om zo te kunnen genieten van deze mogelijkheden. Dit soort van ondernemingen vragen soms de tussenkomst van een vreemde financieringsmanier.

Wij kunnen jullie adviesdiensten bezorgen over de rendabiliteit van uw marktonderzoek en haalbaarheidsstudies, en over de financiering van projecten met een hoge terugbetalingscapaciteit.

In het geval dat het project geen marktonderzoek en/of haalbaarheidsstudie heeft, kan dit ook gedaan worden door ons.

Seminaries

Sinds 1996 tot op het heden  vertonen we sinds een geringe tijd activiteiten als het geven van bedrijfsadvies en het beheren van de administratie. De ervaring die we hieruit hebben opgedaan gebruiken we om seminaries te geven over het oprichten van een bedrijf in België, het openen van een filiaal, het administratief beheer van de zaak, het openstellen van nieuwe markten, het strategisch plannen van de afzet van bepaalde producten, enzovoort.

De seminaries worden gegeven door Hüseyin Aslan, de oprichter en CEO van ons bedrijf. Gemiddeld duren de seminaries 3 uur.

Deze seminaries zijn een hulpmiddel voor bedrijven die diensten en goederen vanuit Turkije naar België of vanuit België naar de Europese Unie willen exporteren. Dit zal ophelderingen brengen over hoe belangrijke beslissingen genomen moeten worden, en hoe onderzoek gedaan moet worden.

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Ons bedrijf is sinds 2019 geaccrediteerd als adviseur voor Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten.

 

Officiële instellingen en organisaties

Aslan Consulting biedt projectadvies en projectanalyses aan voor alle officiële instellingen en organisaties, gemeenten, universiteiten, stichtingen, enz. waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt.

Hieronder kan u in grote lijnen de onderwerpen terugvinden waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt (deze onderwerpen kunnen variëren naargelang de periode waarin de aanvraag wordt gedaan).

 • De verhoging van de institutionele en technische capaciteit om de implementatie van ontwikkelingsplannen en licentieprocessen effectiever te ondersteunen
 • Oprichting van afvalwaterzuiveringsinstallatie met verbetering en uitbreiding van het rioolsysteem van steden
 • Stedelijk herstel van de straten en de landschapsarchitectuur
 • Stedelijke ontwikkelingsprojecten (verbetering van het sociale leven van migranten, het verbeteren van het bestaand onderwijs en de gezondheidsdiensten, bewustmaking van stedenbouw en vergroting van de arbeidscapaciteit)
 • Sociale ontwikkeling van een regio door middel van sport en/of door fysieke en artistieke praktijken – de ontwikkeling en verbetering van diensten op het gebied van productie en handel.
 • Opleidingsprojecten om de beroeps- en ondernemerskwalificaties van de werkloze mannen en vrouwen die binnen de gemeentegrenzen wonen te verbeteren.
 • Gemeenten kunnen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, en vergroten op de arbeidsmarkt door te genieten van de ervaringen van Europa met het vrouwelijk ondernemerschap.
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland voor jongeren met beperkte kansen, geconfronteerd met sociale, economische, educatieve of geografische barrières, waardoor hun actieve burgerschap wordt versterkt
 • Bescherming van ouderen, het volbrengen van hun sociale, psychologische en fysieke behoeften, en de ontwikkeling van zorg- en revalidatiediensten voor mensen die behoefte hebben aan continue zorg en revalidatie.
 • Projecten voor de oprichting van een Active Life Centre om de mobiliteitscapaciteit van lichamelijk beperkte kinderen en adolescenten in de leeftijdscategorie van 0-24 jaar te vergroten.
 • Infrastructuur- en bovenbouwinvesteringen die worden uitgevoerd met als doel de besluitvormingsorganen van de lokale overheid te verbeteren
 • Gezondheidstoerisme
 • Elektriciteit opwekken uit zonne-energie in Europese en achtergestelde landen
 • Landbouw, veeteelt, gezondheid, O&O-werkzaamheden (waaronder onderwijs, IT, gezondheid en technologie), oprichting van beroepsopleidingscentra, vervoer over water met als doel de ontwikkeling van de handel, projecten voor plattelandsontwikkeling, enzovoort

 

Europese lidstaten kunnen aanvragen doen die betrekking hebben op de volgende specifieke onderwerpen:

 • Energie, Gezondheid, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Sanitair en Fytosanitair, Beheer van Publieke Financiën, Overheidsopdrachten, Competitie, Douane, Taxatie, Handel, Landbouw / Geografische indicatoren, Consumentenbescherming, Statistieken, Milieu, Vis en Maritiem, Intellectuele eigendomsrechten (IPR), Ruimte, Onderwijs, Jeugd en Cultuur, Werkgelegenheid en Sociaal, Transport, Informatiemaatschappij, Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken, Onderzoek

 

We hebben een ervaren team ter beschikking met jarenlange ervaring wat betreft Europese zaken, EU-fondsen en -kredieten. Hierdoor kunnen we in een zéér korte tijdspanne het formaat van uw project compatibel maken aan de EU-normen, en kunnen we uw aanvraag verwezenlijken en opvolgen.

 

Bedrijven

Bedrijven die een schoon verleden hebben, een bankgarantiebrief kunnen krijgen dat geaccepteerd zal worden door de EU of door de desbetreffende financiële instelling, een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek hebben en de nodige terugbetalingscapaciteit, die hun arbeidscapaciteit willen vergroten of nieuwe investeringen willen verwezenlijken, kunnen genieten van speciale fondsen op het niveau van de EU, van de fondsen van de Wereldbank, en van andere soorten kredieten.

 

Wilt u projectpartner zijn?

Er kunnen fondsen, subsidies en leningen worden gegeven aan de lidstaten van de Europese Unie en vele andere landen onder verschillende rubrieken. Wanneer deze projecten worden goedgekeurd, ontvangen de aannemersbedrijven (als hoofdaannemer) in de EU-lidstaten de werken via een deelname aan een aanbesteding. Indien de aanbesteding wordt toegewezen, worden de werkzaamheden meestal doorgegeven aan onderaannemers.

Net zoals dat u als Europees bedrijf kunt u deelnemen aan deze aanbestedingen, kan u als niet-Europees bedrijf deelnemen aan deze projecten als onderaannemer.

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij ons, of u kunt ons telefonisch contacteren.

Contacteer ons bij vragen

Indien u vragen heeft over ons kantoor of onze werkzaamheden, aarzel dan niet om contact op te nemen.