In België

Bedrijfsadvies

Vanaf u met de gedachte zit, een bedrijf opstarten of een bestaande zaak op een veilige

Beheer administratie

Een kantoor oprichten voor het opvolgen van je administratie is een kostelijke zaak. Daarbij

Marktonderzoek

U zoekt een afzetmarkt voor uw product? U bent actief in de dienstensector en/of u zoekt

Projecten

U heeft een geweldig idee, u bent een kei in uw vak of u kreeg onlangs een fantastisch

Vertalingen

Voor beëdigde of niet beëdigde vertalingen kan er steeds, op onze afdeling vertaling

Leningen

Aslan Consulting werd in augustus 2015 erkent als projectbegeleider voor het Vlaamse

Relocation

We zijn door de afdeling vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen erkend als

Opleidingen

Om beter aan uw werk te beginnen, een gezonde bedrijfsstructuur te hebben

Bedrijfsadvies

Vanaf u met de gedachte zit, een bedrijf op te starten of een bestaande zaak op een veilige en professionele wijze uit te breiden, kunt u gebruik maken van deze dienst. Alle antwoorden op  uw vragen betreffende, uw bedrijf en zaak kunt u bij ons vinden:

Ziehier enkele voorbeelden:

Hoe start ik op een verantwoorde manier mijn handelsactiviteiten op? Begin ik  mijn activiteit als eenmanszaak of rechtspersoon? Waar moet ik op letten bij de oprichting van een vennootschap? Hoe stel ik een gezond ondernemingsplan op? Kan de oprichting van een vennootschap mijn sociaal statuut beïnvloeden? Welke registraties en/of vergunningen moeten aangevraagd worden in mijn sector? Kom ik in aanmerking voor subsidies? Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een huurcontract voor mijn bedrijf? Wat is een contract? Wat is een diploma bedrijfsbeheer? Wat is een diploma vakbekwaamheid? Wat is een zaakvoerder en wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat is een vennoot en welke soorten bestaan er? Welke rechtsvorm past het best bij mijn activiteiten? Wat is een kasboek? BTW aangiftes en periodes, productiviteitsanalyses, kredieten, merk en naamregistratie? Hoe werk ik internationaal?

Voor vragen over ondernemerschap en voor nog vele andere onderwerpen kunnen jullie steeds bij ons terecht voor advies en informatie.

Beheer van administraties

Een kantoor oprichten voor het opvolgen van je administratie is een kostelijke zaak. Daarbij komt nog kijken dat het vinden van een ervaren, professionele en regelmatige medewerker die ook het beroepsgeheim respecteert, niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe dan ook, het blijft vrij kostelijk. Wij kunnen uw administratie opvolgen op een minder dure wijze, rekening houdend met  absolute geheimhouding. Op dit vlak bieden we de onderstaande diensten aan:

Het aanwerven en ontslagen van personeel en de rest van personeelsbeheer, volledige briefwisseling en de opvolging ervan, het voorbereiden van uw boekhouding, bezorgen bij uw boekhouder, afspraken en contacten voor nieuw werk, de opvolging ervan en bijbehorende vertaling, opstellen van facturen en verzending naar klanten, wanbetalers aanmanen en ingeval van onwil, in samenspraak met de klant, juridische stappen zetten, volgens behoefte contacten leggen met allerlei officiële en niet-officiële diensten, het aanvragen en opvolgen van alle soorten registraties en vergunningen, het neerschrijven van bijzondere algemene vergaderingen en opsturen naar het Belgisch Staatsblad,  behoren eveneens tot het ruime aanbod van dienstverlening van Aslan Consulting.

Dankzij een volmacht die u ons bezorgt kunnen we, u, bij alle officiële en niet-officiële diensten optimaal vertegenwoordigen,  al deze activiteiten  worden in uw naam uitgevoerd en  tegelijkertijd wordt u op de hoogte gebracht van elke stap.

Marktonderzoek

U zoekt een afzetmarkt voor uw product? U bent actief in de dienstensector en/of  u zoekt  werk in uw sector? U wenst marktonderzoek te laten gebeuren in verband met uw huidige producten? Misschien bent u op zoek naar een samenwerkingspartner in binnen-en/of buitenland?

Onze afdeling marktonderzoek zal u op dit vlak perfect kunnen dienen.

Projecten

U heeft een geweldig idee, u bent een kei in uw vak of u kreeg onlangs een fantastisch aanbod?

U krijgt de kans waarvan u droomde en nu wil u dat realiseren?

Laat ons samen zitten voor een marktonderzoek, productiviteitsanalyse en een degelijk ondernemingsplan. Volgens het project kunnen we op zoek gaan naar financiering via het binnenland of buitenland. Ook kunnen we een bestaand project nieuw leven inblazen door een analyse te maken zodat de productiviteit en winst stijgt voor in de toekomst.

Natuurlijk kan het ook dat u wil investeren in een project, ook dan bent u welkom, en misschien kunnen we u een project aanraden. Werkzaamheden rond projecten worden enkel in België, Nederland en Turkije gedaan.

Vertalingen

Voor beëdigde of niet beëdigde vertalingen kan er steeds, op onze afdeling vertaling worden beroep gedaan. Deze afdeling heeft sinds het jaar 1997 al vele beëdigde vertalingen verwezenlijkt voor zowel de algemene als de privésector. De jarenlange ervaring heeft  ons nauwer in contact gebracht met allerhande officiële en niet- officiële documenten waarvoor onze expertise is gegroeid. Diverse handelsdocumenten, vonnissen, verklaringen, rapporten, brochures, documenten uit het bevolkingsregister, volmachten zijn enkele voorbeelden hiervan.

Voor concrete  tolk en vertaalopdrachten,  moet u zich steeds aanmelden op ons kantoor. Deze opdrachten worden enkel gedaan van het Turks naar het Nederlands en omgekeerd.

Wenst u meer informatie over deze dienst, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren.

Leningen

Startlening+

Wanneer u in het Vlaamse gewest uw eigen bedrijf wil oprichten, een bedrijf of een werkplaats wil overnemen of aandelen wilt aankopen van een bepaald bedrijf, én als u hier vervolgens genoeg eigen vermogen voor heeft, dan is Startlening+ de beste oplossing voor u. Wanneer u een aanvraag wil indienen voor deze lening kan u steeds bij ons terecht. Rekening houdend met het feit dat de maximumaanvraag €100.000,00 kan zijn, en dat u een viervoud van uw eigen vermogen (eigen vermogen x 4) kan aanvragen. 

Als u gelooft dat uw project succesvol is, als u hiervoor het nodige eigen vermogen heeft en als de bank u geen lening wilt geven of een borg/hypotheek van u wenst (Startlening+ vraagt geen borg aan werklozen en gelijkaardige, voor andere gevallen wordt het bekeken per dossier), dan is Startlening+ de  meest ideale lening voor u. Wij zullen u hierbij met tevredenheid van dienst zijn.

Aslan Consulting werd in augustus 2015 erkent als projectbegeleider voor het Vlaamse participatiefonds PMV. PMV heeft als doel om via de autoriteit die het van de overheid gekregen heeft, de plaatselijke economie weer tot leven te wekken. Dit doet ze door middel van het goedkeuren van leningen aan mogelijke succesvolle projecten en projecten die het eigen vermogen versterken. PMV participatiefonds is een organisatie waarvan het belang met de dag toeneemt. Naast Aslan Consulting zijn er door PMV enkel nog erkenningen uitgegaan aan Unizo (de grootste onafhankelijke werkgeversvereniging  van Vlaanderen en Brussel) en hun vestigingen, Voka (de kamer van koophandel) en 9 andere banken.

Voor meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van uw Startlening+aanvraag kan u ons steeds contacteren.

Microstart

tekst

Andere Leningen

tekst

Relocation

We zijn door de afdeling vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen erkend als ‘Relocation kantoor’. Hierdoor kunnen we de formaliteiten in orde brengen voor investeerders, werknemers en gezinsherenigingen binnen en buiten Europa.

Dankzij deze dienst kunnen we nieuwkomers op een efficiënte manier helpen door tijd te besparen op de nodige formaliteiten.

In dit kader zijn de diensten die we nieuwkomers kunnen aanbieden zoals hieronder:

  • De eerste registratie
  • Arbeidskaartaanvraag en overhandiging
  • EVK (elektronische verblijfsvergunning) aanvraag en overhandiging
  • EVK (elektronische verblijfsvergunning) verlengingsaanvraag
  • EER rijbewijsregistratie

Opleidingen

Bedrijfsbeheer Turkstalige lessen

Het behalen van een diploma bedrijfsbeheer is in België  verplicht, het aanleren ervan is verplicht te gebeuren in een van de  officiële landstalen. De opleiding bedrijfsbeheer ondersteunend in het Turks is sinds 1996 een, belangrijk project dat ontwikkeld werd voor de ondernemers die enkel de Turkse taal machtig zijn. Hierdoor hebben vele ondernemers van Turkse origine de mogelijkheid gekregen om zich als zelfstandige ondernemer in België te regulariseren en  bij te dragen aan de Belgische economie en tewerkstelling. Tevens vormden deze lessen een voorbeeld voor andere bevolkingsgroepen van vreemde afkomst.

De opleiding bedrijfsbeheer geeft de cursisten de mogelijkheid inzicht te krijgen in het boekhoudsysteem in België, het gebruik van een kasboek, het opstellen van een ondernemingsplan, commercieel beleid en handelsrecht.

Sinds 1996 hebben in 20 jaar tijd meer dan 1500 ondernemers of kandidaat ondernemers gebruik gemaakt van deze lessen, en hebben hiermee ook hun diploma bedrijfsbeheer behaald. Ongeveer een kwart van de 6200 ondernemers van Turkse afkomst in België behaalden hun diploma bedrijfsbeheer langs deze weg. Deze opleiding wordt nog steeds  met succes georganiseerd.

Sector gebonden opleidingen

Opleidingen die bijdragen tot het vormen van uw personeelsleden worden in samenwerking met de zaakvoerder en vakmensen uit de betreffende sector gegeven. Hierdoor worden de beste resultaten verkregen.

Hoofdzakelijk grotere bedrijven die werken met onderaannemers  zoeken goed opgeleide personen in hun sector, die de prioriteiten en principes van de werkgever kennen,  de wetgeving omtrent  hygiëne respecteren, in harmonie kunnen werken met de werkgever. Deze opleidingen vormen een ideaal uitgangspunt om werk te vinden op een betrouwbare  en  duurzame manier.

Overige opleidingen

In samenwerking met officiële diensten  worden seminaries en cursussen georganiseerd volgens de behoefte van de diverse ondernemingen of naar aanleiding van wettelijke verplichtingen, vergunningen en/of registraties ,  waaraan bedrijven en hun medewerkers moeten voldoen.

Eerder werden zulke cursussen georganiseerd. Een voorbeeld daarvan is de cursus “Veiligheid” die verplicht is in de bouw, raffinaderijen, chemische bedrijven, en soms in de schoonmaaksector.

Met onze medewerking namen meerdere mensen deel aan deze cursus en behaalden hun attesten.

Vooral voor mensen die het Nederlands of Frans niet machtig zijn, vormen deze opleidingen een kans die niet gemist mag worden. Cursussen kunnen georganiseerd worden wanneer zich voldoende aantal kandidaten melden.

Contacteer ons bij vragen

Indien u vragen heeft over ons kantoor of onze werkzaamheden, aarzel dan niet om contact op te nemen.