In België

Bedrijfsadvies

Vanaf u met de gedachte zit, een bedrijf opstarten of een bestaande zaak op een veilige

Beheer administratie

Een kantoor oprichten voor het opvolgen van je administratie is een kostelijke zaak. Daarbij

Marktonderzoek

U zoekt een afzetmarkt voor uw product? U bent actief in de dienstensector en/of u zoekt

Projecten

U heeft een geweldig idee, u bent een kei in uw vak of u kreeg onlangs een fantastisch

Vertalingen

Voor beëdigde of niet beëdigde vertalingen kan er steeds, op onze afdeling vertaling

Leningen

Aslan Consulting werd in augustus 2015 erkent als projectbegeleider voor het Vlaamse

Relocation

We zijn door de afdeling vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen erkend als

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Aslan Consulting is sinds 2019 geaccrediteerd als adviesverlener voor EU-zaken, EU-fondsen en -kredieten.

Bedrijfsadvies

Vanaf u met de gedachte zit, een bedrijf op te starten of een bestaande zaak op een veilige en professionele wijze uit te breiden, kunt u gebruik maken van deze dienst. Alle antwoorden op  uw vragen betreffende, uw bedrijf en zaak kunt u bij ons vinden:

Ziehier enkele voorbeelden:

Hoe start ik op een verantwoorde manier mijn handelsactiviteiten op? Begin ik  mijn activiteit als eenmanszaak of rechtspersoon? Waar moet ik op letten bij de oprichting van een vennootschap? Hoe stel ik een gezond ondernemingsplan op? Kan de oprichting van een vennootschap mijn sociaal statuut beïnvloeden? Welke registraties en/of vergunningen moeten aangevraagd worden in mijn sector? Kom ik in aanmerking voor subsidies? Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een huurcontract voor mijn bedrijf? Wat is een contract? Wat is een diploma bedrijfsbeheer? Wat is een diploma vakbekwaamheid? Wat is een zaakvoerder en wat zijn de verantwoordelijkheden? Wat is een vennoot en welke soorten bestaan er? Welke rechtsvorm past het best bij mijn activiteiten? Wat is een kasboek? BTW aangiftes en periodes, productiviteitsanalyses, kredieten, merk en naamregistratie? Hoe werk ik internationaal?

Voor vragen over ondernemerschap en voor nog vele andere onderwerpen kunnen jullie steeds bij ons terecht voor advies en informatie.

Beheer van administraties

Een kantoor oprichten voor het opvolgen van je administratie is een kostelijke zaak. Daarbij komt nog kijken dat het vinden van een ervaren, professionele en regelmatige medewerker die ook het beroepsgeheim respecteert, niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe dan ook, het blijft vrij kostelijk. Wij kunnen uw administratie opvolgen op een minder dure wijze, rekening houdend met  absolute geheimhouding. Op dit vlak bieden we de onderstaande diensten aan:

Het aanwerven en ontslagen van personeel en de rest van personeelsbeheer, volledige briefwisseling en de opvolging ervan, het voorbereiden van uw boekhouding, bezorgen bij uw boekhouder, afspraken en contacten voor nieuw werk, de opvolging ervan en bijbehorende vertaling, opstellen van facturen en verzending naar klanten, wanbetalers aanmanen en ingeval van onwil, in samenspraak met de klant, juridische stappen zetten, volgens behoefte contacten leggen met allerlei officiële en niet-officiële diensten, het aanvragen en opvolgen van alle soorten registraties en vergunningen, het neerschrijven van bijzondere algemene vergaderingen en opsturen naar het Belgisch Staatsblad,  behoren eveneens tot het ruime aanbod van dienstverlening van Aslan Consulting.

Dankzij een volmacht die u ons bezorgt kunnen we, u, bij alle officiële en niet-officiële diensten optimaal vertegenwoordigen,  al deze activiteiten  worden in uw naam uitgevoerd en  tegelijkertijd wordt u op de hoogte gebracht van elke stap.

Marktonderzoek

U zoekt een afzetmarkt voor uw product? U bent actief in de dienstensector en/of  u zoekt  werk in uw sector? U wenst marktonderzoek te laten gebeuren in verband met uw huidige producten? Misschien bent u op zoek naar een samenwerkingspartner in binnen-en/of buitenland?

Onze afdeling marktonderzoek zal u op dit vlak perfect kunnen dienen.

Projecten

U heeft een geweldig idee, u bent een kei in uw vak of u kreeg onlangs een fantastisch aanbod?

U krijgt de kans waarvan u droomde en nu wil u dat realiseren?

Laat ons samen zitten voor een marktonderzoek, productiviteitsanalyse en een degelijk ondernemingsplan. Volgens het project kunnen we op zoek gaan naar financiering via het binnenland of buitenland. Ook kunnen we een bestaand project nieuw leven inblazen door een analyse te maken zodat de productiviteit en winst stijgt voor in de toekomst.

Natuurlijk kan het ook dat u wil investeren in een project, ook dan bent u welkom, en misschien kunnen we u een project aanraden. Werkzaamheden rond projecten worden enkel in België, Nederland en Turkije gedaan.

Vertalingen

Voor beëdigde of niet beëdigde vertalingen kan er steeds, op onze afdeling vertaling worden beroep gedaan. Deze afdeling heeft sinds het jaar 1997 al vele beëdigde vertalingen verwezenlijkt voor zowel de algemene als de privésector. De jarenlange ervaring heeft  ons nauwer in contact gebracht met allerhande officiële en niet- officiële documenten waarvoor onze expertise is gegroeid. Diverse handelsdocumenten, vonnissen, verklaringen, rapporten, brochures, documenten uit het bevolkingsregister, volmachten zijn enkele voorbeelden hiervan.

Voor concrete  tolk en vertaalopdrachten,  moet u zich steeds aanmelden op ons kantoor. Deze opdrachten worden enkel gedaan van het Turks naar het Nederlands en omgekeerd.

Wenst u meer informatie over deze dienst, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren.

Leningen

Startlening+

Wanneer u in het Vlaamse gewest uw eigen bedrijf wil oprichten, een bedrijf of een werkplaats wil overnemen of aandelen wilt aankopen van een bepaald bedrijf, én als u hier vervolgens genoeg eigen vermogen voor heeft, dan is Startlening+ de beste oplossing voor u. Wanneer u een aanvraag wil indienen voor deze lening kan u steeds bij ons terecht. Rekening houdend met het feit dat de maximumaanvraag €100.000,00 kan zijn, en dat u een viervoud van uw eigen vermogen (eigen vermogen x 4) kan aanvragen. 

Als u gelooft dat uw project succesvol is, als u hiervoor het nodige eigen vermogen heeft en als de bank u geen lening wilt geven of een borg/hypotheek van u wenst (Startlening+ vraagt geen borg aan werklozen en gelijkaardige, voor andere gevallen wordt het bekeken per dossier), dan is Startlening+ de  meest ideale lening voor u. Wij zullen u hierbij met tevredenheid van dienst zijn.

Aslan Consulting werd in augustus 2015 erkent als projectbegeleider voor het Vlaamse participatiefonds PMV. PMV heeft als doel om via de autoriteit die het van de overheid gekregen heeft, de plaatselijke economie weer tot leven te wekken. Dit doet ze door middel van het goedkeuren van leningen aan mogelijke succesvolle projecten en projecten die het eigen vermogen versterken. PMV participatiefonds is een organisatie waarvan het belang met de dag toeneemt. Naast Aslan Consulting zijn er door PMV enkel nog erkenningen uitgegaan aan Unizo (de grootste onafhankelijke werkgeversvereniging  van Vlaanderen en Brussel) en hun vestigingen, Voka (de kamer van koophandel) en 9 andere banken.

Voor meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van uw Startlening+aanvraag kan u ons steeds contacteren.

Microstart

Aslan Consulting is partner van MicroStart, maar wat houdt MicroStart eigenlijk in? MicroStart verleent kredieten van 500 tot 15.000 euro voor een professioneel doeleinde. Het is een lening voor iedereen die een zaak wilt opstarten of reeds zelfstandige is en een financiering nodig heeft.

U kan de lening aanvragen voor alles wat u nodig heeft voor uw zelfstandige activiteit: renovatie, voorraad, materiaal, kasmiddelen, huurwaarborgen, een occasiewagen, de overname van een zaak, enzovoort. Voor meer informatie kan u ons steeds telefonisch bereiken.

Andere Leningen

Indien u in het bezit bent van een project waarin u gelooft, of indien u wenst uw huidige onderneming te vergroten en verder te ontwikkelen, kan u voor professionele financieringsoplossingen bij ons terecht.

We beoordelen projecten met een totaal investeringsbedrag van 10.000.000,00 euro en meer. Vanuit alle landen kunnen aanvragen beoordeeld worden. Aangezien het beoordelingsproces verschilt van land tot land willen we verzoeken om voor het document ‘Vragen Vooranalyse’ aan te vragen via ons.

Indien dit document gedetailleerd en volledig wordt gestuurd naar onze dienst, laten we binnen 10 werkdagen weten wat de mogelijke financieringsmiddelen zijn, en wat de nodige documenten zijn om uw aanvraag verder te zetten.

Relocation

We zijn door de afdeling vreemdelingenzaken van de stad Antwerpen erkend als ‘Relocation kantoor’. Hierdoor kunnen we de formaliteiten in orde brengen voor investeerders, werknemers en gezinsherenigingen binnen en buiten Europa.

Dankzij deze dienst kunnen we nieuwkomers op een efficiënte manier helpen door tijd te besparen op de nodige formaliteiten.

In dit kader zijn de diensten die we nieuwkomers kunnen aanbieden zoals hieronder:

 • De eerste registratie
 • Arbeidskaartaanvraag en overhandiging
 • EVK (elektronische verblijfsvergunning) aanvraag en overhandiging
 • EVK (elektronische verblijfsvergunning) verlengingsaanvraag
 • EER rijbewijsregistratie

Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten

Ons bedrijf is sinds 2019 geaccrediteerd als adviseur voor Europese Zaken, EU-fondsen en -kredieten.

 

Officiële instellingen en organisaties

Aslan Consulting biedt projectadvies en projectanalyses aan voor alle officiële instellingen en organisaties, gemeenten, universiteiten, stichtingen, enz. waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt.

Hieronder kan u in grote lijnen de onderwerpen terugvinden waaraan de EU fondsen, subsidies en kredieten verstrekt (deze onderwerpen kunnen variëren naargelang de periode waarin de aanvraag wordt gedaan).

 • De verhoging van de institutionele en technische capaciteit om de implementatie van ontwikkelingsplannen en licentieprocessen effectiever te ondersteunen
 • Oprichting van afvalwaterzuiveringsinstallatie met verbetering en uitbreiding van het rioolsysteem van steden
 • Stedelijk herstel van de straten en de landschapsarchitectuur
 • Stedelijke ontwikkelingsprojecten (verbetering van het sociale leven van migranten, het verbeteren van het bestaand onderwijs en de gezondheidsdiensten, bewustmaking van stedenbouw en vergroting van de arbeidscapaciteit)
 • Sociale ontwikkeling van een regio door middel van sport en/of door fysieke en artistieke praktijken – de ontwikkeling en verbetering van diensten op het gebied van productie en handel.
 • Opleidingsprojecten om de beroeps- en ondernemerskwalificaties van de werkloze mannen en vrouwen die binnen de gemeentegrenzen wonen te verbeteren.
 • Gemeenten kunnen het vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, en vergroten op de arbeidsmarkt door te genieten van de ervaringen van Europa met het vrouwelijk ondernemerschap.
 • Vrijwilligerswerk in het buitenland voor jongeren met beperkte kansen, geconfronteerd met sociale, economische, educatieve of geografische barrières, waardoor hun actieve burgerschap wordt versterkt
 • Bescherming van ouderen, het volbrengen van hun sociale, psychologische en fysieke behoeften, en de ontwikkeling van zorg- en revalidatiediensten voor mensen die behoefte hebben aan continue zorg en revalidatie.
 • Projecten voor de oprichting van een Active Life Centre om de mobiliteitscapaciteit van lichamelijk beperkte kinderen en adolescenten in de leeftijdscategorie van 0-24 jaar te vergroten.
 • Infrastructuur- en bovenbouwinvesteringen die worden uitgevoerd met als doel de besluitvormingsorganen van de lokale overheid te verbeteren
 • Gezondheidstoerisme
 • Elektriciteit opwekken uit zonne-energie in Europese en achtergestelde landen
 • Landbouw, veeteelt, gezondheid, O&O-werkzaamheden (waaronder onderwijs, IT, gezondheid en technologie), oprichting van beroepsopleidingscentra, vervoer over water met als doel de ontwikkeling van de handel, projecten voor plattelandsontwikkeling, enzovoort

 

Europese lidstaten kunnen aanvragen doen die betrekking hebben op de volgende specifieke onderwerpen:

 • Energie, Gezondheid, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Sanitair en Fytosanitair, Beheer van Publieke Financiën, Overheidsopdrachten, Competitie, Douane, Taxatie, Handel, Landbouw / Geografische indicatoren, Consumentenbescherming, Statistieken, Milieu, Vis en Maritiem, Intellectuele eigendomsrechten (IPR), Ruimte, Onderwijs, Jeugd en Cultuur, Werkgelegenheid en Sociaal, Transport, Informatiemaatschappij, Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken, Onderzoek

 

We hebben een ervaren team ter beschikking met jarenlange ervaring wat betreft Europese zaken, EU-fondsen en -kredieten. Hierdoor kunnen we in een zéér korte tijdspanne het formaat van uw project compatibel maken aan de EU-normen, en kunnen we uw aanvraag verwezenlijken en opvolgen.

 

Bedrijven

Bedrijven die een schoon verleden hebben, een bankgarantiebrief kunnen krijgen dat geaccepteerd zal worden door de EU of door de desbetreffende financiële instelling, een gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek hebben en de nodige terugbetalingscapaciteit, die hun arbeidscapaciteit willen vergroten of nieuwe investeringen willen verwezenlijken, kunnen genieten van speciale fondsen op het niveau van de EU, van de fondsen van de Wereldbank, en van andere soorten kredieten.

 

Wilt u projectpartner zijn?

Er kunnen fondsen, subsidies en leningen worden gegeven aan de lidstaten van de Europese Unie en vele andere landen onder verschillende rubrieken. Wanneer deze projecten worden goedgekeurd, ontvangen de aannemersbedrijven (als hoofdaannemer) in de EU-lidstaten de werken via een deelname aan een aanbesteding. Indien de aanbesteding wordt toegewezen, worden de werkzaamheden meestal doorgegeven aan onderaannemers.

Net zoals dat u als Europees bedrijf kunt u deelnemen aan deze aanbestedingen, kan u als niet-Europees bedrijf deelnemen aan deze projecten als onderaannemer.

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij ons, of u kunt ons telefonisch contacteren.

Contacteer ons bij vragen

Indien u vragen heeft over ons kantoor of onze werkzaamheden, aarzel dan niet om contact op te nemen.