Administratie

Wij verlichten uw administratie

Een kantoor oprichten voor het opvolgen van je administratie is een kostelijke zaak. Daarbij komt nog kijken dat het vinden van een ervaren en regelmatige medewerker die ook het beroepsgeheim respecteert, niet altijd vanzelfsprekend is. Hoe dan ook, het blijft vrij kostelijk.

Wij kunnen uw administratie opvolgen op een minde dure wijze, rekening houdend met absolute geheimhouding:

Het aanwerven en ontslagen van personeel en de rest van personeelsbeheer, volledige briefwisseling en de opvolging ervan, het voorbereiden van uw boekhouding, bezorgen bij uw boekhouder, afspraken en contacten voor nieuw werk, de opvolging ervan en bijbehorende vertaling, opstellen van facturen en verzending naar klanten, wanbetalers aanmanen en ingeval van onwil, in samenspraak met de klant, juridische stappen zetten, volgens behoefte contacten leggen met allerlei officiële en niet-officiële diensten, het aanvragen en opvolgen van alle soorten registraties en vergunningen, het neerschrijven van bijzondere algemene vergaderingen en opsturen naar het Belgisch Staatsblad, behoren eveneens tot het ruime aanbod van dienstverlening van Aslan Consulting.

Dankzij een volmacht die u ons bezorgt kunnen we, u, bij alle officiële en niet-officiële diensten optimaal vertegenwoordigen, al deze activiteiten worden in uw naam uitgevoerd en tegelijkertijd wordt u op de hoogte gebracht van elke stap.

Contacteer ons bij vragen

Indien u vragen heeft over ons kantoor of onze manier van werken, aarzel dan niet om ons te contacteren.

U kan ons telefonisch, via e-mail of via ons contactformulier op onze website contacteren.